explore
ºC /
ºF
Book Now

วัฒนธรรม

เชียงใหม่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา เป็นสถานที่พิเศษที่หลอมรวมความเก่าแก่ของอารยธรรมโบราณกับความกระตือรือร้นของสังคมสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เชียงใหม่มีวัดทางพระพุทธศาสนา และแกลเลอรี่งานศิลปะอยู่มากมาย รวมทั้งร้านกาแฟเก๋ๆ ที่มีชื่อเสียงไปถึงกรุงเทพฯ 

ºC /
ºF
Book Now