ห้องพัก

เมืองไทยน่าเที่ยว

Bring out your inner adventurer are kick-start your travelling plans with a visit to the tranquil and popular destination of Chiang Mai.

Now, you can enjoy great savings when you book our promotion, as we are offering up to 50% off room rates, inclusive of breakfast! Featuring necessary amenities and stunning Chiang Mai views from our spacious rooms, you and your loved ones will have everything you need and more to satisfy your travelling needs.

Make your perfect getaway in Thailand today! Book now.

 

Package Offerings

  • Up to 50% off room rates, inclusive of breakfast

 

Booking Period: now – 31 August 2020

Stay Period: 1 July 2020 – 31 March 2021

 

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่น "เมืองไทยน่าเที่ยว" สำหรับโรงแรมในเครือ IHG® ประเทศไทย (“ โปรโมชั่น”) ใช้ได้สำหรับการจองที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ IHG® ที่เข้าร่วมในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2563 ("ช่วงเวลาในการจอง") สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (“ ช่วงเวลาในการเข้าพัก”)  
  • ส่วนลดสูงสุด 50% จากราคายืดหยุ่นที่ดีที่สุดพร้อมอาหารเช้าฟรีเมื่อจองผ่านหน้าเวบไซต์ของโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปสำหรับจำนวนที่เข้าพักสูงสุดและจำนวนแขกที่สามารถรองรับได้ในห้อง โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับคะแนน IHG® Rewards Club หรือส่วนลดอื่นๆ ได้  
  • สำหรับโปรโมชั่นนี้จะต้องสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเข้าพักหากผู้เข้าพักยกเลิกการจอง 1 วันขึ้นไปก่อนเข้าพักจะได้รับค่าที่พักคืนเต็มจำนวน แต่หากลูกค้าไม่ได้ยกเลิกการจองภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับค่าที่พักคืนทุกกรณีราคานี้ไม่สามารถเข้าพักได้ในวันที่ห้องพักมีการสำรองเต็มและวันอื่นๆ ตามที่โรงแรมกำหนด ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยกเว้นค่าอาหารเช้าซึ่งรวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้แล้ว การเรียกเก็บเงินสุดท้ายจะแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบกับโรงแรมหรือรีสอร์ทโดยตรงหากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับโรงแรม Holiday Inn® เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เข้าพักกับผู้ปกครอง สามารถรับประทานอาหารฟรีได้ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
  • ราคานี้เป็นราคาต่อห้องต่อคืนซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างและความพร้อมในการบริการ และอาจใช้ไม่ได้ในบางวันและในบางโรงแรมที่เข้าร่วม รวมถึงห้องพักบางประเภทอาจถูกแยกออกจากโปรโมชั่นนี้ โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับการจองใหม่เท่านั้นและไม่สามารถใช้สำหรับการจองแบบกลุ่มตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไปและไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ  
  • โปรโมชั่นนี้มีสิทธิ์ได้รับคะแนน IHG® Rewards Club ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมมาตรฐานของ IHG® Rewards Club ลูกค้าสามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้บน ihgrewardsclub.com คะแนนของ IHG® Rewards ไม่สามารถแลกหรือใช้ร่วมกับข้อเสนอนี้ได้  
  • IHG ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับหรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า IHG® ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของโปรโมชั่น สงวนลิขสิทธิ์สำหรับ © 2020 กลุ่มโรงแรมในเครือ InterContinental Hotels Group (เอเชียแปซิฟิก) Pte Ltd สำหรับและในนามของกลุ่มโรงแรม InterContinental โรงแรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าของและ / หรือดำเนินการโดยอิสระ

Mother’s Day Dim Sum Promotion

อาหารและเครื่องดื่ม

Celebrate your mum with a delectable all-you-can-eat dim sum lunch, where mums eat free with a minimum of 2 paid guests!

Dine Now, Stay Later

อาหารและเครื่องดื่ม

Enjoy 30% rebate from your dining bill as a room credit voucher to be used on your next hotel stay! Offer valid until 30 November 2020.

4x Bonus Points

ห้องพัก
Enjoy up to 4X bonus points when you stay with us as an IHG Rewards Club memberAvailable now until 8 September 2020.


Full-Day and Half-Day Meeting Package

ประชุม

We have great full-day and half-day meeting room packages, just for you.

Long Stay Package

ห้องพัก

Additional perks and discounts await when you choose to extend your stay with us this year.

24 Hour Check-In Package

ห้องพัก

Enjoy easier travel when you stay at Holiday Inn Chiangmai.

เมืองไทยน่าเที่ยว

Discover the beauty of Chiang Mai with up to 50% off room rates, inclusive of free breakfast. Book by 31 July 2020 to enjoy this offer!


4x Bonus Points

Enjoy up to 4X bonus points when you stay with us as an IHG Rewards Club memberAvailable now until 8 September 2020.


Long Stay Package

Additional perks and discounts await when you choose to extend your stay with us this year.

24 Hour Check-In Package

Enjoy easier travel when you stay at Holiday Inn Chiangmai.

Business Success

Whether it’s for a night’s stay or over a few days, Holiday Inn Chiangmai ensures it will be a comfortable one for all business travellers alike.

Family Getaway

Our family package offers free breakfast, round-trip airport transfers and more for a comfortable stay.

Mother’s Day Dim Sum Promotion

Celebrate your mum with a delectable all-you-can-eat dim sum lunch, where mums eat free with a minimum of 2 paid guests!

Dine Now, Stay Later

Enjoy 30% rebate from your dining bill as a room credit voucher to be used on your next hotel stay! Offer valid until 30 November 2020.

Full-Day and Half-Day Meeting Package

We have great full-day and half-day meeting room packages, just for you.