explore
ºC /
ºF
Book Now

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ให้บริการรถรับส่งฟรี* เราบริการพาคุณไปยังสถานที่ชื่อดังของเชียงใหม่ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่พนักงานต้อนรับของโรงแรม หมายเลขภายใน 1145 หรือ 1146

*ที่นั่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร

บริการรถรับส่ง
ถนนนิมมานเหมินทร์
รถออกเวลา 12.00 น. และกลับมาที่โรงแรมเวลา 15.30 น.

ตลาดกลางคืน
รถออกเวลา 14.00 น. และ 15.00 น. กลับมาที่โรงแรมเวลา 19.10 น.
ระหว่างเวลา 19.00 น. - 22.00 น. รถออกทุก 30 นาที

ตลาดวันเสาร์
ถนนคนเดินวันเสาร์ที่ถนนวัวลาย
รถออกเวลา 16.30 น. และกลับมาที่โรงแรมเวลา 21.00 น.

ตลาดวันอาทิตย์
ถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ถนนราชดำเนิน
รถออกเวลา 16.30 น. และกลับมาที่โรงแรมเวลา 21.00 น.

ºC /
ºF
Book Now